Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Katalógus

Bibliográfiai és Szakirodalmi adatbázis

A könyvtár katalógusa tartalmazza

  • a kezdetektől napjainkig állományba került dokumentumok, könyvek és könyv jellegű dokumentumok (ENSZ és EU letéti dokumentumok, bel- és külföldi parlamenti dokumentumok) rekordjait;
  • szakfolyóiratok és tanulmánykötetek fő gyűjtőköri témákban (jog, politikatudomány, történelem) megjelent szakcikkeinek és tanulmányainak rekordjait.

2015 szeptemberétől egységes feltételekkel itt kereshetők a korábbi Magyar és Külföldi jogi szakirodalmi adatbázisok tartalmai is.

A Magyar jogi szakirodalmi adatbázis elődje a könyvtár által 1980 és 1991 között évente kétszer megjelentetett A magyar jogi irodalom válogatott bibliográfiája című nyomtatott jogi szakbibliográfia volt. A bibliográfia jogági elrendezésben tette közzé a magyar jogi szakkönyvek, jogszabálygyűjtemények, jogi szakfolyóiratok és tanulmánygyűjtemények analitikusan feltárt cikkeinek, tanulmányainak bibliográfiai adatait tárgy- és névmutatóval ellátott füzetekben.

1990-től a magyar jogi szakirodalom bibliográfiai adataiból tárgyszavakkal ellátott adatbázist épít a könyvtár. Az adatbázis, hasonlóan a korábban nyomtatásban megjelent szakbibliográfiához a Magyarországon megjelent, a könyvtárunkba beérkezett magyar és idegen nyelvű jogi monográfiákat, tanulmányköteteket, önállóan megjelent tanulmányokat, a jogi szakfolyóiratok teljes anyagát, egyes társadalomtudományi folyóiratok jogi tárgyú, válogatott cikkeit, valamint az önálló kötetben megjelenő jogszabályokat és jogszabálygyűjteményeket tárja fel.

Az elektronikus adatbázis 1817-től kezdődően a magyar állam- és jogtudományra vonatkozó folyóiratcikkeket és tanulmányokat válogatva, a tudományterület 1945 után megjelent írásainak bibliográfiai adatait pedig monográfiákkal és tanulmánykötetekkel kiegészítve teljességre törekedve tartalmazza.

A külföldi jogi szakirodalom feldolgozása, amely 1976-ban indult, válogató jelleggel, elsősorban a könyvtár állományából kijelölt külföldi jogi szakfolyóiratok cikkeiből, valamint tanulmánykötetek tanulmányaiból épült. Tekintettel arra, hogy a könyvtár által előfizetett online elérésű adatbázisokban ma már több mint tízezer folyóirat található meg teljes szöveggel, az adatbázis építését a könyvtár 2010-ben lezárta.

Folyóirat-katalógus

A könyvtár folyóirat-katalógusa tartalmazza az állományában meglévő belföldi és külföldi időszaki kiadványok (napi- és hetilapok, folyóiratok, évkönyvek) bibliográfiai adatait, valamint az állományra vonatkozó információkat.

//