Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


New arrivals in June

In our new column we offer a monthly selection of recently catalogued — mostly Hungarian — books from the collection of the library. Below you may find our picks for June. To learn more about the bibliographic details and availability of the books, click on the cover photo.


A klíma kultúrtörténete

Wolfgang Behringer: A klíma kultúrtörténete. A jégkorszaktól a globális felmelegedésig. Budapest: Corvina, 2017. 343 p.

A Föld érzékenyen reagál minden rajta és körülötte történő változásra, igaz reakcióideje hosszabb, mint a „hátán hordott”, földjéből táplált, vízéből itatott élővilágé. A hőmérsékletváltozás kisebb-nagyobb kilengései végigkísérték a Föld, az emberiség történetét, nem kifejezetten 21. századi jelenség, és mindig magával hozta a társadalom változásait is. Ez a kultúrtörténeti áttekintés segíthet végiggondolnunk, hogyan viszonyuljunk a klímaváltozáshoz, és hogyan tegyünk bátor lépéseket kihívásaival szemben. Az első lépés azonban mégis annak felismerése lenne, hogy legnagyobb befolyással a bolygó állapotára sok tekintetben mégis annak lakosai bírnak.


A jogtudományok kutatási módszerei

Szalma József: A jogtudományok kutatási módszerei (kutatásmódszertan). Budapest: Patrocínium, 2016. 255 p.

A Patrocínium Kiadó gondozásában megjelent mű a jog megismerésének, a jog értelmezésének módszereit tárgyalja. A mű hézagpótlónak számít, mivel egy olyan témakörre fókuszál, amelyről ez ideig nem született monográfia. A könyv tartalmazza a jogalkotói tevékenységre vonatkozó fontosabb módszertani, továbbá mind az általános, mind a különleges jogi aktusok főbb jogértelmezési módszereire vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. Az értekezés figyelmet szentel a PhD értekezések kidolgozásánál szükséges gyakorlati ismereteknek, és bemutatja a magyar és európai bírói végrehajtás alapjait is. A könyv megcélzott olvasó köre a jogász doktori képzés hallgatói, emellett azonban a jogalkotói és jogalkalmazói tevékenységben részt vevő szakemberek és más kutatók érdeklődésére is számot tarthat.


Az Unió helyzete

Juncker, Jean-Claude: Az Unió helyzete 2016 Luxembourg: Eur-Op, 2016. 67 p.

Az Európai Bizottság elnöke minden év szeptemberében beszédet mond az Unió helyzetéről az Európai Parlament előtt. A kötetben Jean-Claude Juncker számba veszi az elmúlt év eredményeit, bemutatja az elkövetkezendő év kiemelt feladatait, valamint felvázolja, miként fogja kezelni a Bizottság az Európai Unió előtt álló legsürgetőbb kihívásokat. A beszéd átfogó képet nyújt arról, hogyan látja az Unió helyzetét Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.


Légy bátor, polgár!

Günther Nonnenmacher—Bernhard Vogel: Légy bátor, polgár! A politika esélyei zűrzavaros időkben. Budapest: Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. 2016. 302 p.

Rendkívül tartalmas és tanulságos eszmecsere résztvevője lehet az olvasó, ha kézbe veszi a német újságírás egyik legbefolyásosabb tagja, Günther Nonnenmacher, a Frankfurter Allgemeine Zeitung egykori kiadója és Bernhard Vogel, az egyik legkedveltebb német politikus beszélgetését tartalmazó kötetet. Vogel egy nagy politikai generáció korszakos alakja, neve elválaszthatatlan Helmut Kohlétól. A CDU egyik vezető politikusa, Rajna-Pfalz sikeres tartományi miniszterelnöke (1976-1988), a Bundesrat kétszeri elnöke (1976-77, 1987-88), majd a Konrad Adenauer Alapítvány vezetője (1989-1995, 2001-2009), Kohl kancellár egyik legközelebbi munkatársa és szövetségese, de a legnehezebb időszakban, a német újraegyesítés után tizenegy és fél éven keresztül (1992-2003) Türingia miniszterelnökeként is szolgált. A könyv kiváló összegzése a két szövetségi tartomány volt kormányfője által szerzett politikai tapasztalatoknak, ezen kívül pedig politikai hitvallásának foglalata is. Beszélgetés a demokráciáról, a demokratikus politikai kultúra mibenlétéről, a politikusok és az állampolgárok feladatairól a múltban és napjainkban, ezekben az „átláthatatlan időkben”.


Nagyhatalmi játszmák 1956.

Peter Unwin: Nagyhatalmi játszmák 1956. Egy volt budapesti brit diplomata könyve a sorsdöntő évről. Budapest: Kossuth, 2016. 288 p.

A könyv szerzője Peter Unwin, brit diplomata 1956 júliusában kezdett dolgozni a londoni külügyminisztériumban, majd 1958-ban került a budapesti brit külképviseletre. 1983-ban már nagykövetként tért vissza. Részt vett Nagy Imre és társai újratemetésén, és első könyvét is Nagy Imréről írta. Ebben a kötetben az 1956-os esztendőről fest átfogó képet. A sok személyes tapasztalatra és hatalmas ismeretanyagra épülő könyvben bemutatja az akkori események nemzetközi hátterét. Megtudhatjuk, hogyan függött össze az 56-os magyar forradalom az SZKP XX. kongresszusán elmondott Hruscsov-beszéddel, a szuezi válsággal, az amerikai elnökválasztással, a poznani felkeléssel. A brit diplomata elemzéséből az is kiderül, hogy miért nem tett semmit a Nyugat a magyar függetlenség támogatásáért.

Published on - 2017-06-14 09:57:00
Category: Book recommendations
//